Το Πεδίο Αγορά


Από ποιον και πώς ακριβώς διαμορφώνεται ο δημόσιος χώρος στις ελληνικές πόλεις; Μπορεί η εικόνα και η εμπειρία της σύγχρονης Αθήνας να διαμορφωθεί εκ νέου αν αλλάξουν οι διαδικασίες παραγωγής του αστικού δημόσιου χώρου;

Οι σύγχρονες προκλήσεις της Αθήνας μας καλούν να σκεφτούμε, να αναζητήσουμε και να επεξεργαστούμε νέους τρόπους σχεδιασμού και δημιουργίας του δημοσίου χώρου και ταυτόχρονα να ονειρευτούμε, να φανταστούμε και εν τέλει να εφαρμόσουμε στην πράξη ιδέες που θα θέλαμε όλοι εμείς οι ίδιοι να βιώσουμε σε έναν δημόσιο χώρο.

Στο ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ αναπτύσσουμε μία πρότυπη διαδικασία αστικού σχεδιασμού, η οποία βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και τις διατομεακές συνεργασίες για την από κοινού λήψη αποφάσεων στα πλαίσια σχετικών μελετών για την αναβίωση του αστικού χώρου.

Στόχος του ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ είναι να διερευνήσουμε πιθανούς τρόπους αστικής αναγέννησης που αναδεικνύουν το δημόσιο χώρο της πόλης ως πεδίο πολιτικής και πολιτιστικής δημιουργικής έκφρασης. Χώρος δράσης του έργου είναι η πλατεία Βαρβακείου (πλατεία Δημοτικής Αγοράς της Αθήνας), μια “ξεχασμένη” περιοχή στο “στομάχι” του κέντρου που συμβολίζει την πολυπλοκότητα των σύγχρονων αστικών ζητημάτων κυρίως λόγω των έντονων κοινωνικών και οικονομικών διαφορών μεταξύ των ανθρώπων που οικειοποιούνται την πλατεία.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ θα προσκληθούν άνθρωποι και φορείς που σχετίζονται με την πλατεία – κάτοικοι, εργαζόμενοι, επισκέπτες αλλά και εκπρόσωποι των αρχών, επιστήμονες και επαγγελματίες με σχετικά γνωστικά αντικείμενα- προκειμένου να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, να καλλιεργήσουν συνεργατικές σχέσεις και να αναπτύξουν από κοινού ιδέες και προτάσεις αστικών παρεμβάσεων. Ο σχεδιασμός των εργασιών επιδιώκει την αμοιβαία μάθηση και παρατήρηση, την ανταλλαγή διαφορετικών ιδεών και τη δημιουργία εμπιστοσύνης με σκοπό τον από κοινού οραματισμό και σχεδιασμό της πλατείας.

Η ομάδα συντονισμού του ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ σχεδιάζει τη διοργάνωση μιας σειράς εργαστηρίων και εκδηλώσεων, ενώ σε συνεργασία με επιστημονικούς συνεργάτες ασχολείται με την κριτική εφαρμογή νέων μεθόδων κι εργαλείων αστικού σχεδιασμού, την ανάπτυξη εφαρμογών ενημέρωσης, καθώς και την αποτύπωση και αναπαράσταση τεχνικών δεδομένων με τρόπο ευρέως κατανοητό.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δράσης του ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ παρουσιάζονται και διατίθενται ανοιχτά στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργαστηρίων. Τόσο η συμμετοχική δημιουργική μελέτη της ανάπλασης της πλατείας Βαρβακείου, όσο και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την επεξεργασία και κωδικοποίηση των διαδικασιών, θα διατίθενται με τρόπο που θα επιτρέπει τη μελλοντική χρήση τους για εφαρμογή σε αντίστοιχες διαδικασίες. Ομάδες και οργανισμοί που διαπραγματεύονται ζητήματα σχεδιασμού του αστικού χώρου και εφαρμογής πολεοδομικών και πολιτικών θεσμών, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα ως πρώτη ύλη για νέες μελέτες και προτάσεις.

Το ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ είναι ένα από τα 10 έργα του δικτύου ACTORS OF URBAN CHANGE που υποστηρίζεται από το ίδρυμα Robert Bosch και τον οργανισμό MitOst. Πρόκειται για ένα δίκτυο πρότυπων έργων σε διαφορετικές χώρες/πόλεις της Ευρώπης για την αστική αναγέννηση μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών και τις πολιτιστικές δραστηριότητες, υποστηρίζοντας τα μέλη του μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.