Πώς αξιολογούμε το εγχείρημα μέχρι στιγμής;

Το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στο Impact Hub, οι ομάδες εργασίας για την Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας συναντιούνται σε ένα εργαστήριο με σκοπό τη μεταξύ τους γνωριμία και επικοινωνία για τη συνέχεια του έργου. Με τις μεθόδους world café, open space και συζήτηση σε κύκλο, οι ομάδες ανταλλάσσουν απόψεις, συζητούν για τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις στα επόμενα βήματα του έργου.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, η ομάδα του πεδίο_αγορά συζητά για τα θετικά στοιχεία του έργου, τα περιθώρια βελτίωσης, τους τρόπους μέσω των οποίων  μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα, καθώς και την προτιθέμενη προσωπική συμβολή των συμμετεχόντων σε αυτό.

10888514_383907821770558_6282231213210376747_n

Από τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία του έργου κρίθηκαν η ομαλή λειτουργία της ομάδας και η εστίαση στη διαδικασία, κάτι που καθιστά το τελικό αποτέλεσμα ικανό να μεταφερθεί και να εφαρμοστεί και σε άλλες πόλεις ή αντίστοιχα έργα. Στα δυνατά σημεία του έργου ξεχώρισαν επίσης, η συνεχής ανατροφοδότηση από την ομάδα μετά από κάθε βήμα και η προσαρμοστικότητα στα απρόοπτα και στην επικαιρότητα.
Στα περιθώρια βελτίωσης αναφέρονται η αξιοποίηση των εργαλείων που παρέχονται από το πρόγραμμα Actors of Urban Change, η επιπλέον υποστήριξη από experts, η ανάληψη δράσης και η καλύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της ομάδας. Τέλος, ως πλέον σημαντικά καταγράφονται η εξωστρέφεια του εγχειρήματος και η καλύτερη επικοινωνία προς εμπλεκόμενους φορείς και άτομα, καθώς και η εναρμόνιση με τις διαδικασίες του δήμου.

Μετά από τα παραπάνω η ομάδα συζήτησης καταλήγει στις επόμενες κινήσεις της ομάδας ως εξής:

  • Τακτική παρουσία στο πεδίο, εμπλοκή των πολιτών και οργάνωση open-air δράσεων και εκδηλώσεων
  • Μετρήσιμα αποτελέσματα, ορατά και κατανοητά
  • Διεύρυνση συμμετοχής στα εργαστήρια και απλούστευση της επικοινωνίας
  • Δημιουργία ενός πλάνου βιωσιμότητας για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου και τη συνέχεια μετά το επίσημο τέλος του έργου.