Διεθνείς Συναντήσεις: Αθήνα

Μετά την επιλογή των τελικών 10 προτάσεων που θα υλοποιηθούν, πραγματοποιείται μία διεθνής συνάντηση στην Αθήνα, όπου παρευρίσκονται πενήντα στελέχη από τον τομέα της Πολιτιστικής Διαχείρισης, της Δημόσιας Διοίκησης και της Επιχειρηματικότητας εκπροσωπώντας τις αντίστοιχες 10 χώρες.

Η πρώτη μέρα της συνάντησης περιελάμβανε εισηγήσεις σχετικά με τη συμμετοχή, που ήταν το κεντρικό θέμα του τετραημέρου και εργαστήρια με θέμα συμμετοχικά εργαλεία αστικού σχεδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργήθηκε ο ‘πίνακας της συμμετοχής’ όπου προσδιορίστηκαν στοιχεία κλειδιά που πλαισιώνουν τη διαδικασία του συμμετοχικού σχεδιασμού, όπως δραστηριότητες, πόροι, κοινότητες, σχέσεις, τρόποι επικοινωνίας και αξιολόγηση. Τις επόμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις σχετικά με τη Συμμετοχική Ηγεσία, παρουσιάσεις σχετικά με υφιστάμενα προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Αθήνα (rethink & reactivateAthens) και ξεναγήσεις, όπου μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν η εγκατάσταση στην οδό Πιττάκη και η πλατφόρμα συνΑθηνά.