Συναντήσεις εργασίας: Πώς επικοινωνούμε;

Για τον προσδιορισμό της στρατηγικής επικοινωνίας, οργανώνεται μία εκτεταμένη συζήτηση με τον εικαστικό Αλέξανδρο Μιστριώτη. Στη συζήτηση αυτή, άπτονται θέματα που αφορούν στις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που σκιαγραφούν και ερμηνεύουν την κατάσταση στην Αθήνα, στην υφιστάμενη πολιτική πολεοδομικής ανάπτυξης που ακολουθείται, στη συμβολική διάσταση της πλατείας Βαρβακείου ως δημόσιος χώρος και ως ένα πεδίο με διαφορετικά αφηγηματικά επίπεδα, καθώς και οι ανθρωπογεωγραφίες της πόλης των Αθηνών. Η ανάλυση όλων αυτών των συνιστωσών βοηθά στον προσδιορισμό του ΓΙΑΤΙ, του ΠΩΣ και του ΤΙ του έργου, τα οποία μεταφράζονται στο όραμα, το ήθος και την υλοποίηση και επομένως προσδιορίζουν τους τρόπους και τις μεθόδους της επικοινωνίας.

Η συζήτηση αναδεικνύει και άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα τη σημασία του δημόσιου χώρου ως πεδίο συμμετοχής των πολιτών και ως στοιχείο που αντανακλά τη ζωή στην πόλη. Σε αυτό το πλαίσιο, η οπτική ταυτότητα που χαρακτηρίζει τη στρατηγική επικοινωνίας πρέπει να διατηρεί κάτι που εκκρεμεί, ούτως ώστε να αφήνει χώρο για αλλαγή.