Εργαστήριο: Πώς οραματιζόμαστε την πλατεία;

Εργαστήριο: Πώς οραματιζόμαστε την πλατεία;

Την Τετάρτη 1 Απριλίου πραγματοποιείται το 2ο Εργαστήριο Πολιτών του πεδίο_αγορά με θέμα τον οραματισμό της πλατείας Βαρβακείου. Το εργαστήριο αποτελεί συνέχεια των εργασιών του εγχειρήματος και αποτελεί το 3ο βήμα (Οραματισμός) της διαδικασίας συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού που ακολουθείται. Τα εν λόγω βήματα ορίστηκαν στη βάση των τεσσάρων βημάτων που ακολουθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός: Καταγραφή και Ανάλυση, Αξιολόγηση, Οραματισμός, Πρόταση.

Στόχος του εργαστηρίου είναι, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα από το πρώτο εργαστήριο πολιτών, να διαμορφωθεί ένα νέο όραμα για την πλατεία Βαρβακείου σύμφωνα με τις απόψεις και τις ιδέες των ανθρώπων που κατοικούν, εργάζονται και ζουν την πλατεία στην καθημερινότητα της. Στο εργαστήριο συμμετέχουν περίπου  30 άτομα, ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι κοντινών καταστημάτων, μέλη του δημοτικού συμβουλίου και κάτοικοι της περιοχής. Το εργαστήριο διεξάγεται με τη μέθοδο open space, μια μέθοδο που δίνει στους συμμετέχοντες το χώρο και το χρόνο να συμμετέχουν με βαθύ και δημιουργικό τρόπο σε θέματα που τους αφορούν. Το open space προσφέρει διαφορετικούς τρόπους συμμετοχής ανάλογα με το βαθμό που μας ενδιαφέρει ένα θέμα.

Το εργαστήριο ξεκινά με την παρουσίαση του εγχειρήματος και των εργασιών που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και μια σύντομη αναφορά στα ζητήματα που προέκυψαν από το 1ο εργαστήριο και τα ερωτηματολόγια. Στη συνέχεια 6 από τους συμμετέχοντες προτείνουν από μία θεματική που τους ενδιαφέρει, η οποία αφορά σε ένα διαφορετικό όραμα ή πρόταση για την πλατεία. Μετά από 40λεπτη συζήτηση πάνω σε κάθε θέμα, οι 6 συμμετέχοντες οι οποίοι είχαν προτείνει το θέμα παρουσιάζουν σύντομα τις προτάσεις και τις λύσεις τους. Τα θέματα που συζητήθηκαν, όπως αυτά παρουσιάστηκαν μετά το τέλος της συζήτησης, επιγραμματικά είναι:

  1. Διεθνές πολιτισμικό κέντρο
  2. Κέντρο γνώσης για την τροφή
  3. Αστικός πράσινος παράδεισος
  4. Η Πλατεία ως χώρος διαλόγου και επίλυσης προβλημάτων
  5. Χώρος για ποδήλατα και skate
  6. Κανονισμός λειτουργίας.

Τα αποτελέσματα του παρόντος εργαστηρίου είναι προσβάσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο στην «Έκθεση Συγκομιδής Αποτελεσμάτων». Παράλληλα, θα διατεθούν σε ειδικούς αρχιτέκτονες και πολεοδόμους για επεξεργασία και σύνθεση συγκεκριμένων σχεδιαστικών προτάσεων οι οποίες θα εκτεθούν στην τελική εκδήλωση του πεδίο_αγορά, τον ερχόμενο Μάιο.