Διεθνής Συνάντηση: Γεωργία

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών συναντήσεων των Actors of Urban Change, το Σεπτέμβριο 2014 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στην Τυφλίδα και το Zugdidi με θέμα το Advocacy. Οι 10 ομάδες Actors of Urban Change εξέλιξαν τη στρατηγική των 10 έργων που αναπτύσσουν στις πόλεις τους χρησιμοποιώντας το εργαλείο Advocacy Dash Board  και εκπαιδεύτηκαν σε θέματα “Διαχείρισης Μετάβασης” (Transition Management) από την εισηγήτρια Ania Rok, εκπρόσωπο του ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives). Η τελευταία ημέρα επιφύλασσε την άμεση συμμετοχή όλων των 10 ομάδων στη διακόσμηση του Open House μαζί με τους κατοίκους του Zugdidi και ιδίως τα παιδιά που χρησιμοποιούν το χώρο.

AOUC 3 MEETING GEORGIA B

ADVOCACY DASHBOARD

 • Ορισμός: Το “Αdvocacy” είναι μία οργανωμένη προσπάθεια για αλλαγή πολιτικών, πρακτικών, ή/και συμπεριφορών παρουσιάζοντας αποδείξεις και επιχειρήματα για το πώς και γιατί πρέπει να συμβεί η αλλαγή  *ορισμός από το Open Society Foundation
 • Στόχος: Το αποτέλεσμα της αλλαγής που επιδιώκεται μέσα από τη δράση
 • Αντικείμενο: Ένα συγκεκριμένο και εφικτό αποτέλεσμα το οποίο είναι μικρό για το στόχο σας, αλλά παρουσιάζει εξέλιξη προς το στόχο
 • Τακτική: Οι συγκεκριμένες δράσεις που θα αναλάβετε για να πετύχετε και τα δύο:  αντικείμενο και στόχους
 • Μήνυμα: μία σύντομη, μεστή δήλωση που εκφράζει τον στόχο σας με ένα συναισθηματικό τρόπο
 • Αίτημα: ένα κάλεσμα για μία συγκεκριμένη πολιτική αλλαγή που θα επιτύχει ένα αντικείμενο ή ο σκοπός

Βήμα 1 – Ορισμός στόχων.  

Ορίστε τους στόχους σας

Βήμα 2 – Χαρτογράφηση εξουσιών.  

Καταγράψτε τους θεσμικούς φορείς αποφάσεων (π.χ. κυβερνητικά όργανα) οι οποίοι έχουν την εξουσία να κάνουν την αλλαγή που επιδιώκετε.

Βήμα 3 – Κάντε την εργασία σας.

 1. Καταγράψτε ή περιγράψτε τους συγκεκριμένους νόμους, πολιτικές ή πρακτικές που πρέπει να αλλάξετε για να πετύχετε τον σκοπό.
 2. Περιγράψτε τη διαδικασία (βήμα προς βήμα) με την οποία αυτός ο νόμος, η πολιτική ή πρακτική θα αλλάξει (εάν είναι δυνατό, καταγράψτε συνοπτικά αν υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κάνετε αυτήν την αλλαγή π.χ. νομοθετικά, δικαστικά, διαπραγματευτικά)
 3. Καταγράψτε τους ειδικούς/ερευνητές οργανισμούς και άτομα που υποστηρίζουν αυτό που ισχυρίζεστε.

Βήμα 4 – Ακολουθία στρατηγικών στόχων.

 1. Εάν είναι εφαρμόσιμο, καταγράψτε συνοπτικά τη σειρά των αποφάσεων/αλλαγών (αντικειμένων) που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο σκοπός .
 2. Βάλτε σε σειρά προτεραιότητας αυτά τα αντικείμενα σημειώνοντας τους αριθμούς με ιεραρχική σειρά ανάλογα με τη σπουδαιότητα ή τη χρονική ακολουθία.

Βήμα 5 – Αναπτύξτε την επικοινωνιακή στρατηγική.

 1. Ορίστε το μήνυμά σας (μία σειρά το μέγιστο)
 2. Ορίστε το αίτημα/τα
 3. Γράψτε το σενάριο για μία ιδανική ομιλία 30 δευτερολέπτων.
 4. Γράψτε το σενάριο για μία ιδανική ομιλία 3 λεπτών  (το μέγιστο 600 λέξεις)
 5. Καταγράψτε καθοριστικούς πολιτικούς συντελεστές (π.χ. καθηγητές, ιδιοκτήτες, συνδικαλιστικές οργανώσεις κλπ.) που πιστεύετε ότι απαραιτήτως/σκόπιμα θα υποστηρίξουν την προσπάθεια για να επιτύχετε τους σκοπούς σας.
 6. Εάν είναι απαραίτητο, διαμορφώστε μία προσαρμοσμένη εκδοχή του μηνύματός σας που να ταιριάζει σε κάθε μία/έναν από αυτούς τους συντελεστές.
 7. Καταγράψτε τα 3-5 βασικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είναι το πιο πιθανό να διαδώσουν το μήνυμα σας στο ευρύ κοινό (σε περισσότερους από 100.000 αναγνώστες/θεατές)
 8. Καταγράψτε τα 3-5 πιο σημαντικά προφίλ κοινωνικών δικτύων (Twitter accounts, δημόσιες σελίδες Facebook, ή blogs)

Βήμα 6 – Τακτικές και εφαρμογή Παραδείγματα τακτικών:

 • Χτίσιμο συνεργειών
 • Άμεσες πιέσεις (lobbing π.χ. με αρμόδιους)
 • On line οργανωμένη υπεράσπιση
 • Παραδοσιακές/τοπικές οργανώσεις
 • Συναντήσεις / Συνέδρια
 • Διαδηλώσεις / διαμαρτυρίες
 • Δράσεις
 • Στρατηγική Media
 • Υπεράσπιση μέσω M.M.E. ή εμπορικού τύπου
 • Επιστημονική έρευνα
 • Πολιτική διαφήμιση
 • Νομικές ή διαπραγματευτικές ενέργειες

Εσωτερική στρατηγική: μία τακτική σχεδιασμένη για να επηρεάσει (ή να υποστηρίξει μία άλλη τακτική που επηρεάζει) τους αρμόδιους μέσα από άμεση, μη-δημόσια υπεράσπιση με έναν μη-απειλητικό τρόπο. Εξωτερική στρατηγική: μία τακτική σχεδιασμένη για να επηρεάσει τους αρμόδιους μέσω δημόσιας πίεσης, επικοινωνιακής πίεσης, ή οργανώνοντας την υποστήριξη μίας καθοριστικής εκλογικής περιφέρειας.