Η Μαρία Κικίδου είναι απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΑΠΘ) και εξειδικεύεται στις Αστικές Αναπλάσεις (EJMC reCity) μελετώντας περιπτώσεις σε πόλεις της Ιταλίας και Πορτογαλίας. Δίνει έμφαση στην κοινωνική και ανθρωπολογική διάσταση των πόλεων και των δημόσιων χώρων τους, ερευνώντας συμμετοχικές πρακτικές και πολιτικές αναβίωσης αστικών περιοχών. Αντιμετωπίζει τις πόλεις πέρα από πεδία μελέτης, ως τόπους έμπνευσης και δημιουργίας εμπειριών και ενθουσιάζεται με ταξίδια και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.