ω_____ω__ωύΌ__ΈωH Μαριάννα Πατελίδα μεγάλωσε στην Αθήνα και σπούδασε Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Βόλο. Επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στις πολιτικές αναπλάσεων και αστικής αναγέννησης. Είναι φωτογράφος κατά τύχη. Η πόλη γι’ αυτήν είναι βίωμα κι αυτό που κρατάει πάντα στις φωτογραφίες της είναι τα βλέμματα των ανθρώπων.