_Έ_ίί_ω__Ό___ύ_ω_Ο Οδυσσέας Βελέντζας εργάζεται ως σύμβουλος σε θέματα συμμετοχικής λήψης αποφάσεων, στρατηγικού σχεδιασμού και οργανωσιακής ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικο. Σαν μέλος του παγκοσμίου δικτύου Art of Hosting χρησιμοποιεί συμμετοχικές μεθόδους και εργαλεία διαλόγου για την υποστήριξη και εξέλιξη μικρών ή μεγάλων ομάδων. Τα τελευταία χρόνια μαζί με συνεργάτες και φίλους μεταδίδουν την θεωρία και τα εργαλεία της Συμμετοχικής Ηγεσίας στην Ελλάδα μέσα από σεμινάρια και κοινωνικά εγχειρήματα.