ϊ__ω_Έ_____Ί_ύ2Η Σεβαστή Βαρδούλη μεγάλωσε στα Τρίκαλα, σπούδασε αρχιτεκτονική στην Αθήνα και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην πολεοδομία και χωροταξία στο Παρίσι. Στη συνέχεια εργάστηκε σε ευρωπαϊκά και γαλλικά προγράμματα έρευνας στο πεδίο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και του συμμετοχικού σχεδιασμού. Πρόσφατα επανεγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου δραστηριοποιείται ως αρχιτέκτων-πολεοδόμος και μετέχει σε συλλογικές προσπάθειες για την αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και την οργάνωση δράσεων που συμβάλλουν στην ανάδειξη μια πιο συμμετοχικής και αλληλέγγυας αστικής κουλτούρας.