Δράσεις: Πώς καλούμε τους πολίτες να συμμετάσχουν;

Με βάση τα αποτελέσματα του προηγούμενου εργαστηρίου για την πορεία των πρακτικών συμμετοχικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, ένα από τα θέματα που αναδείχθηκαν ως σημαντικότερα ήταν η ανάγκη ευαισθητοποίσης των πολιτών και επικράτησης μιας νέας αντίληψης για το συμμετοχικό σχεδιασμό. Όπως αναφέρθηκε από τους συμμετέχοντες, πρακτικές που στοχεύουν σε μια πιο προσωπική επικοινωνία με τους πολίτες μπορούν, εκτός από το να ενημερώσουν, εν καιρώ, να εξοικιώσουν τους πολίτες σε σχετικές μεθόδους και στις δυνατότητες τους.

Στα πλαίσια αυτά, η ομάδα συντονισμού αποφασίζει να ξεκινήσει μια πιο άμεση διαδικασία εμπλοκής των ανθρώπων της πλατείας. Έτσι, για μία εβδομάδα πριν το εργαστήριο πραγματοποιεί επισκέψεις σε επιχειρήσεις σε επαφή με την πλατεία Βαρβακείου, καθώς και στην ευρύτερη γειτονιά για να ενημερώσει τους κατοίκους για το επικείμενο εργαστήριο και για το εγχείρημα του πεδίο_αγορά. Στόχος ήταν, πέρα από την ενημέρωση, η ανάπτυξη προσωπικής επαφής και η ανάκτηση σταδιακά της εμπιστοσύνης προς φορείς που ασχολούνται με θέματα συμμετοχικού σχεδιασμού.