Χαρτογράφηση και Ανάλυση Εμπλεκομένων

Χαρτογράφηση και Ανάλυση Εμπλεκομένων

Στα πλαίσια της διαχείρισης έργων και της εφαρμογής ιδεών, οι σχετικές δράσεις μπορούν εν δυνάμει να επηρεαστούν από διάφορους εμπλεκόμενους ανθρώπους ή φορείς. Μερικοί από αυτούς θα έχουν περισσότερη επιρροή στην έκβαση του έργου από κάποιους άλλους. Για το λόγο αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζει κανείς ποιοί είναι αυτοί οι άνθρωποι, πριν την αρχή ενός έργου ή κάποιας πρωτοβουλίας. Αυτό συμβαίνει γιατί το ενδεχόμενο επιτυχίας του έργου είναι μεγαλύτερο, όταν η ομάδα εργασίας προσπαθεί ενεργά να έχει την υποστήριξη αυτών των ατόμων: τους βασικούς εμπλεκόμενους (key stakeholders).

Η εφαρμογή μεθόδων Ανάλυσης Εμπλεκομένων (Stakeholder Analysis) είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να ταυτοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι ή φορείς. Μέσω αυτής, είναι δυνατή η αναγνώριση των προσώπων από τους οποίους απαιτείται υποστήριξη, ώστε να στεφθεί το έργο με επιτυχία.

Η Ανάλυση Εμπλεκομένων αποτελείται από δύο στάδια:

Πρώτον, η ομάδα έργου πρέπει να σκεφτεί μία λίστα ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν κάποιο ενδιαφέρον επί του έργου. Αυτή η λίστα μπορεί να περιλαμβάνει τον εργοδότη ή χρηματοδότη του έργου, ανώτερα στελέχη, συναδέλφους, πελάτες, μετόχους, ή ακόμη και εμπορικές ενώσεις και ανθρώπους στην κοινότητα του πεδίου που αναφέρεται στο έργο. Είναι πιθανό να υπάρξει ένας μακρύς κατάλογος ανθρώπων, μερικοί από τους οποίους θα έχουν μεγάλη επιρροή στις διάφορες δράσεις, ανώ άλλοι μπορεί να μην έχουν καθόλου επιρροή.

Στο δεύτερο στάδιο, πρέπει να αποτυπωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ή φορείς πάνω σε ένα Πλέγμα Ισχύος/Ενδιαφέροντος (Power/Interest Matrix), ώστε να γίνει οπτική αναπαράσταση της επιρροής που ασκούν στο έργο. Το Πλέγμα Ισχύος/Ενδιαφέροντος χωρίζεται σε τέσσερα τεταρτημόρια. Οι δράσεις που πρέπει να ληφθούν για κάθε πρόσωπο θα αποφασιστούν από το πού βρίσκονται στο γράφημα.Οι εμπλεκόμενοι σχεδιάζονται στον κάθετο άξονα (σύμφωνα με το πόσο ισχυροί είναι) και στον οριζόντιο σύμφωνα με το πόσο ενδιαφέρονται για το έργο. Μόλις αποτυπωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι επάνω στο γράφημα, πρέπει να αποσαφηνιστεί τί κινητοποιεί αυτούς τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, τί οικονομικό ή συναισθηματικό συμφέρον έχουν για το έργο, ποιός επηρρεάζει τις γνώμες τους, κλπ.

Είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν θερμοί υποστηρικτές του έργου ανάμεσα στους εμπλεκομένους, ενώ κάποιοι άλλοι μπορεί να προσπαθήσουν να εμποδίσουν τις προσπάθειες της ομάδας εργασίας. Γι’ αυτό, είναι συνήθως χρήσιμο να αποτυπωθεί κάθε πρόσωπο στο γράφημα με διαφορετικό χρώμα, αναλόγως με το αν είναι υποστηρικτής ή επικριτικός προς το έργο.

Παύλος Γεωργιάδης