Εκδήλωση: Ανοιχτή παρουσίαση και συζήτηση

Εκδήλωση: Ανοιχτή παρουσίαση και συζήτηση

Η πρώτη ανοικτή συνάντηση εργασίας της ομάδας συντονισμού του ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ πραγματοποιείται την Πέμπτη, 24 Ιουλίου στις 19.30 στο εστιατόριο Παπανδρέου.

Πριν την έναρξη της συνάντησης η ομάδα διαπιστώνει ορισμένα λάθη και παραλείψεις που αφορούν, κατά βάση, την επικοινωνιακή στρατηγική. Ενώ, αρχικά, ο στόχος της επικοινωνίας ήταν η περιορισμένη προβολή της συνάντησης από τα μέσα, αυτό δεν επιτεύχθηκε. Ένα άλλο πρόβλημα της επικοινωνίας αποτελεί η μη ολοκλήρωση της ιστοσελίδας και επομένως, η παροχή μόνο ελάχιστων πληροφοριών σχετικά με το εγχείρημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας αρχικής έντασης στην ομάδα σχετικά με την κακή διαχείριση επικοινωνίας, και ανοίγει μία συζήτηση σχετικά με το τι θα μπορούσε να έχει γίνει για να αποφευχθεί και ποια θα πρέπει να είναι τα αντανακλαστικά για αντίστοιχες μελλοντικές εμπειρίες.

Παρόλη την αρχική ανησυχία, η αίθουσα σταδιακά γεμίζει από ένα αρκετά ενδιαφερόμενο και ‘περίεργο’ κοινό. Εκτός από την ελαφρώς καθυστερημένη έναρξη, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπάρχουν αρκετές παρατυπίες στη διατήρηση του χρόνου, με αποτέλεσμα η εκδήλωση να τελειώσει καθυστερημένα ακόμα και με την παράλειψη της προγραμματισμένης παρουσίασης ιστορικών στοιχείων για την πλατεία.

Η εκδήλωση ανοίγει με την παρουσίαση του ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ, των στόχων του και τη μέχρι σήμερα πορεία του. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα ActorsofUrbanChange και των υπόλοιπων προτάσεων από τις άλλες πόλεις, καθώς και στις θεσμικά προβλεπόμενες διαδικα

σίες και τις άτυπες μορφές διαβούλευσης στο Δήμο Αθηναίων. Οι υπόλοιπες παρουσιάσεις κινούνται σε ένα θεωρητικό/ακαδημαϊκό πλαίσιο γύρω από έννοιες της συμμετοχής και του δημόσιου χώρου, παρουσιάζονται όμως και πρακτικές, διαδικασίες, εργαλεία, παραδείγματα θετικά και αρνητικά που πλαισιώνουν το εγχείρημα και τροφοδοτούν το κοινό με ιδέες. Οι παρουσιάσεις θα είναι σύντομα διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας για ενημέρωση αλλά και συμμετοχή των αναγνωστών με σχόλια, παρατηρήσεις και ερωτήσεις.

Έπειτα από τις παρουσιάσεις ακολουθεί συζήτηση η οποία –αυθόρμητα- οργανώνεται με τη μέθοδο του κύκλου και τη χρήση ενός talkingstick. Παρά την απώλεια μέρους του κοινού στη διάρκεια της βραδιάς, η συμμετοχή είναι ουσιαστική. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, διασαφηνίζονται στους παρευρισκόμενους οι στόχοι του εγχειρήματος, η ανάγκη και η λογική για την αναγέννηση της πλατείας και το πρόγραμμα των επόμενων εκδηλώσεων. Επίσης, συζητιούνται ενδεχόμενες παράλληλες εργασίες που αφορούν κυρίως στο ισχύον θεσμικό σύστημα και την ανάγκη να ενταχθεί ως ένα επιπλέον πεδίο συζήτησης στα πλαίσια του εγχειρήματος. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, κος Φώτης Προβατάς χαρακτηρίζει το εγχείρημα φιλόδοξο και δύσκολο, καθώς αποτελεί μία διαδικασία αποκέντρωσης των εξουσιών. Θέματα που αναδεικνύονται από το κοινό είναι η ασάφεια που επικράτησε αρχικά, σχετικά με τον τύπο της συνάντησης και η σημασία διατήρησης μιας συγκεκριμένης επικοινωνιακής πολιτικής, η ανάγκη για μία ευρύτερη απήχηση και γνωστοποίηση του εγχειρήματος, καθώς και η ανάγκη για αυτοπροστασία και διαχείριση χρόνου.