Συναντήσεις: Πώς σχεδιάζουμε συμμετοχικές δράσεις;

Συναντήσεις: Πώς σχεδιάζουμε συμμετοχικές δράσεις;

Η συμμετοχή του κοινού σε εγχειρήματα βελτίωσης του δημόσιου χώρου
Στα πλαίσια της ανταλλαγής γνώσης και τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών της ομάδας συντονισμού, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου μέρος της εβδομαδιαίας συνάντησης της ομάδας αφιερώθηκε στην παρουσίαση και συζήτηση σχετικά με τεχνικές συμμετοχικής προσέγγισης, οι οποίες επιτρέπουν την ενεργό συμμετοχή του κοινού σε εγχειρήματα βελτίωσης του αστικού δημόσιου χώρου. Σκοπός της παρουσίασης αυτής ήταν η ενημέρωση της ομάδας για το σύνολο των τεχνικών που χρησιμοποιούνται με απώτερο σκοπό τον εμπλουτισμό της διαδικασίας του εγχειρήματος και τη χρήση τους σε μελλοντικές δράσεις.

Οι τεχνικές που παρουσιάστηκαν ήταν οι εξής:

 • διαδικτυακές εφαρμογές
 • έντυπο υλικό
 • τοπική τηλεόραση και ραδιόφωνο
 • εκδηλώσεις
 • ερωτηματολόγια και έρευνες
 • διαδραστικές εκθέσεις
 • χαρτογράφηση δημόσιων χώρων
 • χάρτης πολιτών
 • δημόσιες συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τους βασικούς παράγοντες
 • οργάνωση οραματισμού για το μέλλον της πόλης
 • συνάντηση σχεδιασμού με μια οργανωμένη βόλτα γύρω από μια συγκεκριμένη τοποθεσία
 • παρατήρηση της χρήσης ενός δημόσιου χώρου και δομημένες συνεντεύξεις με ανθρώπους

Περισσότερες πληροφορίες για τις τεχνικές που παρουσιάστηκαν, διατίθενται στο παρόν αρχείο.