Εργαστήριο: Τι έχει συμβεί με το συμμετοχικό σχεδιασμό στην Ελλάδα;

Εργαστήριο: Τι έχει συμβεί με το συμμετοχικό σχεδιασμό στην Ελλάδα;

Το επόμενο στάδιο στο χτίσιμο της διαδικασίας συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού είναι η γνωριμία αντίστοιχων προσπαθειών από το παρελθόν στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι μία αναλυτική έρευνα των έργων αυτών κρίνεται ανέφικτη στα πλαίσια της διοργάνωσης του εγχειρήματος ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ, εξαιτίας χρονικών και άλλων περιορισμών, η ομάδα συντονισμού αποφασίζει τη διοργάνωση ενός εργαστηρίου με τη συμμετοχή ειδικών. Το εργαστήριο πραγματοποιείται το Σάββατο, 11 Οκτωβρίου στο Athens Central Square Hotel.

Μετά από μια σύντομη έρευνα, άνθρωποι από τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο που είχαν συμμετάσχει ή ηγηθεί σε έργα συμμετοχικού σχεδιασμού καλούνται να συνδράμουν στη δημιουργία ενός «χάρτη» καταγραφής των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εφαρμογή συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Το «Εργαστήριο Ειδικών» (Experts’ Workshop) σχεδιάζεται στα πλαίσια της προώθησης διατομεακών συνεργασιών και από κοινού ανάπτυξης ιδεών, μέσα από την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων.

Ο στόχος του εργαστηρίου είναι η απόκτηση γνώσης σχετικά με τις ιδιαιτερότητες και τα σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση κατά το σχεδιασμό της συμμετοχικής διαδικασίας για την αναγέννηση της πλατείας Βαρβακείου. Με τα εργαλεία collective mind map, ψηφοφορία και συζήτηση σε κύκλο, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τα σημαντικότερα πεδία προβληματισμού για τη συμμετοχή των πολιτών στον αστικό σχεδιασμό.

Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου παρουσιάζονται σε μία “Έκθεση Συγκομιδής των Αποτελεσμάτων” (Harvest Report), διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο στις διαδικασίες συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού και τους τρόπους ανάπτυξης τους.

 

*Η φωτογραφική κάλυψη του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε από την ομάδα METAPolis.